Navýšení alokace výzvy pro střední a vyšší odborné školy

01.06.2017

Nositel ITI (výzva č. 11) a zprostředkující subjekt ITI (výzva č. 7) navýšili alokace svých výzev pro střední a vyšší odborné školy ze 100 mil. Kč na 120 mil. Kč (dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj), v souvislosti s tímto byla také alikvotně navýšena částka státního rozpočtu pro výzvu.  

Důvodem změny je povinnost nositele ITI k naplnění finančních milníků Strategie ITI OA do konce roku 2018. V rámci opatření 1.1.3 vydal ŘV ITI na svém jednání dne 15. 5. 2017 vyjádření o souladu se Strategií ITI OA 8 projektovým záměrům, které naplní alokaci výzvy na 114 %, přičemž podle textu výzvy následně ZS ITI vybírá žádosti o dotaci do 100 % alokace výzvy ZS ITI, resp. nositele ITI. 11. výzva nositele ITI je výzva průběžná (další jednání pracovní skupiny Vzdělávání se uskuteční 13. 6. a 13. 9. 2017). Aktualizované výzvy byly vloženy do záložky Výzvy.

Navýšením alokace výzvy nositele ITI a následně výzvy ZS ITI budou podpořeny všechny již předložené projektové záměry, které splnili povinné náležitosti, a zároveň se do výzvy mohou přihlásit i další projektové záměry, které budou přispívat k naplnění finančních milníků.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace