Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace podpořil už devětadvacet projektů za skoro miliardu

24.05.2017

Bezmála tři desítky konkrétních projektů na Olomoucku už jsou spjaty s prostředky z ITI Olomoucké aglomerace. „Na tyto projekty se z prostředků z operačních programů Evropské unie uvolní zhruba 932 milionů korun. Celkově může za toto plánovací období Olomoucká aglomerace uplatnit až 4,4 miliardy korun,“ zdůraznil primátor Olomouce a předseda Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace Antonín Staněk význam tohoto zdroje financí pro rozvoj regionu.

Podporu několika dalších projektů nyní schválil řídicí výbor na již devátém společném jednání. Aktuálně projednávané projektové záměry se týkaly mateřských škol, středních škol i odborných učilišť a také vědy a výzkumu. Členové řídicího výboru vzali v potaz doporučení pracovních skupin k jednotlivým projektovým záměrům a schválili například podporu zvýšení kapacity Mateřské školy Čechovice v Prostějově, naopak pro nedořešené majetkoprávní vztahy prozatím nepodpořili projekt vybudování zázemí pro miniškolku Osečánek. Podporu získají plány modernizace učeben a laboratoří Gymnázia Hejčín či Církevního gymnázia Německého řádu, modernizace dílen a dalších prostor Střední školy strojírenské v Lutíně, modernizace výuky na SŠZE v Přerově a další obdobné záměry; celkově bylo projednáno a schváleno osm projektů různých středních škol.

Vědy a výzkumu se týkaly tři projektové záměry, z nichž se dvěma vyjádřil výbor souhlas. Jedná se o vznik pracoviště předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií, o něž se uchází Univerzita Palackého, a dále pak podpora výzkumu, analýz a specifikací potřeb dat a informací pro zdravotnictví digitální doby, což předložila Fakultní nemocnice Olomouc. Třetí projekt nebyl pro převis poptávky nad objemem alokovaných prostředků v daném opatření doporučen.

V průběhu jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace došlo i na dílčí vyhodnocení dosavadních kroků. V aglomeraci už byla schválena podpora pro devětadvacet projektových záměrů. „Jsou mezi nimi projekty obnovy významných historických objektů v Olomouci nebo třeba v Prostějově, důležité projekty v dopravě či třeba úpravách komunikací i celá řada modernizačních plánů v oblasti škol či vědy a výzkumu,“ uvedl náměstek olomouckého primátora Ladislav Šnevajs. Aglomerace by dle schválených projektů zatím vyčerpala skoro 932 milionů korun, celkově je v příslušných operačních programech pro Olomouckou aglomeraci alokováno 4,4 miliardy korun. Ty musí být vyčerpány do konce plánovacího období, respektive do roku 2023, nevyčerpané prostředky by aglomeraci propadly.

ITI neboli Integrované teritoriální investice slouží k provázanému rozvoji celého regionu, v tomto případě Olomoucké aglomerace. Klíčovým faktorem pro podporu projektů je jejich schopnost pozitivně ovlivnit rozvoj a konkurenceschopnost celého regionu, nikoliv jen jednoho města či obce.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace