Využijte dotace pro základní školy

19.05.2017

Stavební úpravy, vybavení odborných učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, bezbariérovost a zajištění vnitřní konektivity školy, na tyto a další opatření lze získat dotaci z ITI.

Dnes ve 14 hodin zpřístupní nositel ITI výzvu č. 12 na Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol, ve stejném čase otevře navazující výzvu i zprostředkující subjekt ITI (dostupné v záložce Výzvy)Žádat o dotaci může např. Olomoucký kraj, obce, církve i školy samotné. Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání (MAP). Součástí žádosti je také stavební povolení nebo obdobné dokumenty. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve výzvách.

Na závěr uvádíme jednoduchý postup, jak žádat přes ITI:

1.Vyhlášení výzvy řídicího orgánu (ŘO) IROP pro nositele a ZS ITI

2.Vyhlášení výzvy nositele ITI OA

3.Vyhlášení výzvy ZS ITI OA

4.Podání projektového záměru do výzvy nositele ITI - http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/ (→vytvořit, nový projektový záměr v příslušném opatření, konzultovat a finalizovat v souladu s výzvou nositele)

5.Prezentace záměru na pracovní skupině ŘV ITI

6.Jednání Řídicího výboru ITI – Vydání Vyjádření o ne/souladu projektového záměru s integrovanou strategií 

7.Podání žádosti o dotaci do výzvy ZS ITI OA  https://mseu.mssf.cz/, vyjádření o souladu je povinnou přílohou. Projektové žádosti hodnotí Zprostředkující subjekt ITI (hodnocení formálních  náležitostí a přijatelnosti, věcné hodnocení) a CRR (závěrečné ověření způsobilosti, analýza rizik, ex-ante kontrola)

Doporučujeme předkladatelům konzultovat své projektové záměry před finalizací v systému http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/ s nositelem ITI a žádosti před finalizací v ISKP14+ se Zprostředkujícím subjektem ITI Olomoucké aglomerace (ZS). Zejména doporučujeme konzultovat způsobilost aktivit, způsobilost výdajů atd. Dle potřeby doporučujeme konzultaci i s pobočkou CRR (např. v oblasti veřejných zakázek).

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace