Dlouhodobá mezisektorová spolupráce - termín vyhlášení výzvy

12.05.2017

Řídicí orgán operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dnes uveřejnil aktualizované informace k vyhlášení výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v ITI. Termín vyhlášení výzvy řídicího orgánu byl stanoven na 15.6.2017 s termínem ukončení 31.10.2017. Výzva nositele bude vyhlášena začátkem července a ukončena koncem července 2017. 

Všechny Vaše dotazy Vám ráda zodpoví tematická koordinátorka Jitka Gregorová, tel. 731 695 498.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace