Dlouhodobá mezisektorová spolupráce - posun vyhlášení výzvy

02.04.2017

Informujeme žadatele o posunu vyhlášení výzvy řídicího orgánu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI. Z tohoto důvodu dojde k posunu návazné výzvy nositele ITI.

V souvislosti s řešením nastavení MS2014+ a jeho funkcionalit tak, aby byly splněny veškeré parametry výzvy a taktéž pravidla pro veřejnou podporu a sledování jejího vykazování, nebude možné výzvu řídicího orgánu vyhlásit v termínu uvedeném v avízu výzvy (tj. 3.4.2017). Přesný termín vyhlášení výzvy aktuálně není stanoven, jeho nastavení bude provedeno až po provedení testů a ověření funkčnosti všech atributů monitorovacího systému. Orientační plán vyhlášení je aktuálně nastaven na druhou polovinu května 2017.

Z tohoto důvodu dojde k posunu výzvy nositele ITI cca o dva měsíce oproti schválenému harmonogramu.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace