Dnes byly vyhlášeny další výzvy ITI v OPZ a OP VVV

22.02.2017

Další dvě výzvy pro předkládání integrovaných projektů dnes v deset hodin vyhlásilo Statutární město Olomouc (nositel ITI). O finanční podporu se tentokrát mohou hlásit zájemci, kteří plánují realizovat projekty v těchto opatřeních:

            Výzva č. 8: Podpora absolventů přicházejících na trh práce (OPZ)

            Výzva č. 9: Předaplikační výzkum (OP VVV)

Žadatel nejprve vyplní projektový záměr do daného opatření prostřednictvím webové aplikace www.pz.olomoucka-aglomerace.eu (žadatel se řídí výzvou nositele ITI). Po vyplnění záměru se žadatel zúčastní pracovní skupiny, kde představí svůj projekt. Pracovní skupina projekt doporučí nebo nedoporučí Řídicímu výboru ITI, který vydá vyjádření O souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií. Následně žadatel podá projekt přes https://mseu.mssf.cz/ (žadatel se řídí výzvou řídicího orgánu, avšak respektuje specifika/omezení výzvy nositele). Výše zmíněné vyjádření je povinnou přílohou žádosti o dotaci, bez které nelze žádost podat.

            Výzva č. 8: Podpora absolventů přicházejících na trh práce (OPZ)

            Výzva č. 9: Předaplikační výzkum (OP VVV)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace