Avíza výzev OP VVV pro ITI

25.01.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako Řídicí orgán operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání, koncem minulého týdne uveřejnilo avíza výzev Předaplikační výzkum pro ITI a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/aviza-vyzev-op-vvv)

Výzva na Předaplikační výzkum pro ITI bude řídicím orgánem vyhlášena začátkem února a následně může být vyhlášena také výzva nositele ITI, což plánujeme v druhé polovině února. Vyhlášení výzvy řídicího orgánu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI je plánováno na duben až květen tohoto roku, důvodem pro posun vyhlášení výzvy oproti harmonogramu je nefunkčnost MS2014+, kdy aplikace nedokáže v rámci jednoho projektu pracovat s různými režimy veřejné podpory.

 

ITI Olomoucká aglomerace má pro výzkumné organizace v obou výzvách připraveno přes 370 mil. Kč.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace