V pondělí 16. ledna byla vyhlášena 5. výzva ITI OA

16.01.2017

Statutární město Olomouc, jako nositel ITI Olomoucké aglomerace, dnes vyhlásilo další, v pořadí už pátou, výzvu pro předkládání integrovaných projektů. O finanční podporu se tentokrát mohou hlásit zájemci o nákup vozidel pro přepravu osob (odkaz na výzvu zde).

 

Příjem projektových záměrů bude probíhat prostřednictvím webové aplikace www.pz.olomoucka-aglomerace.eu. Po vyplnění záměru se žadatel zúčastní pracovní skupiny, kde představí svůj projekt. Pracovní skupina projekt doporučí nebo nedoporučí Řídicímu výboru ITI, který vydá vyjádření O souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií. Následně žadatel podá projekt přes https://mseu.mssf.cz/, kdy se řídí vyhlášenou výzvou Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v případě IROP nebo Řídicího orgánu operačního programu (ŘO OP). Výše zmíněné vyjádření je povinnou přílohou žádosti o dotaci, bez které nelze žádost podat.

Potřebné informace k výzvám naleznete zde:

Na 5. výzvu nositele ITI Olomoucké aglomerace budou navazovat další výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na zkapacitnění mateřských škol, výstavbu cyklostezek a zvyšování bezpečnosti, dále také výzvy z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), který má podpořit začlenění absolventů na trh práce a z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), kde budou chtít uspět výzkumné organizace.

Více informací najdou zájemci na těchto webových stránkách nebo na úřední desce olomouckého magistrátu. 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace