Řídicí výbor ITI OA schválil první projekty

28.12.2016

Projekty za několik stovek milionů korun schválil Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace.

Historicky první výzvy, které Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace vypsal, zahrnovaly obnovy kulturních památek, budování či modernizaci dopravních uzlů, modernizaci městské dopravy na drážním principu a rozvoj systémů optimalizace a řízení dopravy.

Do první výzvy, obnovy kulturních památek, spadají hned dva záměry. Obnova areálu poutní baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku zahrnuje pokračování obnovy interiérů kostela i úpravy exteriérů. Oprav se dočká například zahrada a nádvoří baziliky. „V nově zasklených ambitech by se například mohly pořádat různé výstavy, společenské a kulturní akce nejen pro obyvatele Svatého Kopečka,“ uvedl garant pracovní skupiny Památky Ladislav Šnevajs. „Cílem předkladatele projektového záměru, kterým je Královská kanonie premonstrátů na Strahově, je také obnovit v bazilice premonstrátskou knihovnu, svaté schody, Andrýskův a Francouzský sál a další prostory, které se stanou součástí prohlídkového okruhu,“ dodal Šnevajs. V interiéru pak budou pokračovat restaurační práce na mimořádně bohaté freskové a sochařské výzdobě, jejichž první fáze proběhla před několika lety a využívala tehdy tzv. Norských fondů. Celkové způsobilé výdaje na projekt činí 123,3 milionu korun, dotace z prostředků ITI bude zhruba 104,8 milionu korun. Druhým projektem z první výzvy je obnova kostela svatého Mořice v Olomouci. Zde by mělo dojít kromě oprav fasády a vyčištění krásných umělecky hodnotných okenních vitráží i k obnovení pater a schodiště ve velké věži chrámu. Tato věž je nepřístupná od roku 1942, kdy zde německá armáda zabavovala zvon pro válečné účely. „Zabavovaný zvon svou vahou prorazil všechna patra. Pod dohledem Wehrmachtu pak putoval na Hřbitov zvonů u Hamburku. Stavebně historický průzkum, nutný pro zpracování projektové dokumentace, bylo tedy nutné provádět pomocí lezecké techniky a pro všechny zúčastněné byl nezapomenutelným dobrodružstvím,“ doplnil Ladislav Šnevajs. Turisté, kteří v současnosti chodívají na věž, využívají boční schodiště. V obnovené hlavní části věže by navíc vzniklo malé muzeum varhanářství na Moravě, mořického chrámu i města Olomouce. Restaurování se dočkají i slavné Englerovy varhany, které jsou dnes ve velmi špatném technickém stavu a vyžadují generální opravu. Unikátnost varhan a zachování jejich nezaměnitelného zvuku pro příští generace je výzvou pro varhaní restaurátory v celé Evropě. Celkové náklady na projektový záměr jsou odhadnuty na 123 milionů korun, dotace bude 104,5 milionu korun.

Výzva č. 2 zaměřená na přestupní terminály obsahovala dva projektové záměry. První projekt se týká Dobudování přestupního terminálu Janáčkova v Prostějově za necelých osm milionů Kč a druhý je zaměřen na Revitalizaci autobusového nádraží v Mohelnici s celkovou výší způsobilých výdajů 6,5 mil. Kč.

Do třetí výzvy modernizaci městské dopravy na drážním principu byl podán jeden projekt: Modernizace tramvajové dopravy se v Olomouci, který se týká opravy trati v ulici 1. máje. „Stávající tramvajová trať je ve špatném technickém stavu, konstrukce pochází z 50. let minulého století. Dnešní špatný stav z hlediska bezpečnosti tramvajového provozu nesplňuje požadovaná kritéria Drážního úřadu a vyžaduje omezení rychlosti v tomto úseku,“ vysvětlil význam investice primátor Antonín Staněk. „Čtyři sta metrů trati může být modernizováno i za pomoci dotace ve výši přes 38 milionů korun.“ Celkové způsobilé výdaje činí 45 milionů korun.

Pracovní skupina Mobilita posuzovala také projektové záměry, přihlášené do čtvrté výzvy. Jednalo se o pořízení dopravní řídicí ústředny a inteligentního parkovacího systému na Svatém Kopečku. Dopravní ústředna, která si vyžádá celkové náklady 35 milionů korun, získá dotaci 29,7 milionu korun. „Dopravní řídící ústředna zlepší dopravní situaci ve městě a přispěje ke snížení dopravního přetížení včetně mimořádných situací. Ústředna zajistí dohled nad dopravní situací na území města i řízení dopravy,“ uvedl primátor Antonín Staněk. Náklady na parkovací systém na Svatém Kopečku činí 8,5 milionu korun, z toho dotace bude 7,2 milionu.

Všem podaným záměrům vydal Řídicí výbor Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií. Projektové záměry tak mohou být dopracovány a podány do národního portálu pro zadávání žádostí o podporu, projekty budou následně hodnoceny dotčenými řídicími orgány operačních programů a příp. zprostředkujícím subjektem, který působí na olomouckém magistrátu.

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace