Aktualizace hodnoticích kritérií ITI v IROP

16.12.2016

Na Monitorovacím výboru IROP, který se konal dne 24.11.2016 v Pardubicích, byla schválena kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI Olomoucké aglomerace pro opatření 1.1.2 "Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol", 1.1.3 "Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol" a 3.1.1 "Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na vybrané regionální silniční síti". 

Také došlo k dílčí úpravě specifického kritéria přijatelnosti u opatření 3.1.2 "Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury". Konkrétně se jedná o kritérium, jenž řeší intenzitu motorové dopravy na pozemních komunikacích, ze kterých bude odvedena cyklistická doprava, tato hodnota byla uvedena do souladu s výzvou řídicího orgánu.

Posledním opatřením s neschválenými kritériemi IROP v rámci Olomoucké aglomerace zůstává opatření 1.1.4 "Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení".

Aktualizovaná hodnoticí kritéria v IROP 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace