Přehled článků

Informace pro žadatele týkající se COVID-19

06.04.2020

Vážení žadatelé,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci (nejen v České republice) Vás chceme informovat o přístupu nositele ITI Olomoucké aglomerace k možným změnám ve Vašich integrovaných projektech, a to především s ohledem na zpoždění jejich přípravy či realizace. Současná preventivní opatření mohou zapříčinit změny ve Vašich projektech, mohou mít dopad na termíny potřebné na přípravu, realizaci a hodnocení projektových žádostí v rámci integrovaného nástroje ITI, jak ze strany nositele ITI, zprostředkujícího subjektu, tak i administrátorů řídicích orgánů jednotlivých operačních programů.

Seznamte se s aktivitami klastru CREA Hydro&Energy

03.04.2020

Na konci února jsme se zúčastnili pracovního semináře k aktivitám klastru CREA Hydro&Energy, jež bude díky finanční podpoře realizovat výzkumné a vývojové projekty přes nositele Integrovaných teritoriálních investic. Klastr působí v oboru technologií pro vodohospodářská díla, vodního a odpadového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie. Členové klastru se společně podílí na výzkumu, vývoji a inovacích produktů, propagaci oboru, prezentacích i realizaci projektů v ČR i ve světě. 

ROZHOVOR: V Olomoucké aglomeraci budou vytvořena dotovaná pracovní místa

31.03.2020

Nezaměstnané osoby 50+ budou podpořeny díky finančním zdrojům ITI Olomoucké aglomerace. Projekt, jež realizuje společnost Efekt plus vytvoří dotovaná pracovní místa až ve výši 15 tisíc korun. Více o projektu „Nová šance 50 plus – zkušeností o krok vpřed“ se dočtete v rozhovoru s Antonínem Indrákem, ředitelem společnosti. 

Jsme tu pro Vás i v období karantény

17.03.2020

Rádi bychom Vás ubezpečili, že i v této nepříznivé aktuální situaci se na nás můžete obracet, a to telefonicky nebo emailem. Tým tematických koordinátorů je připraven Vám poradit či zodpovědět Vaše dotazy i přes uzavření Magistrátu města Olomouce.

Kontakty na tematické koordinátory dle příslušných oblastí naleznete ZDE

ROZHOVOR: Andrej Čírtek – co doporučuje žadatelům před realizací projektů?

20.02.2020

Kolové obrněné vozidlo vyvíjí v současné době díky finanční podpoře ITI Olomoucké aglomerace společnost Excalibur Army. Ta se zabývá modernizací, výrobou a opravami pozemní vojenské techniky. Jak tento nástroj podpory hodnotí Andrej Čírtek, tiskový mluvčí holdingu Czechoslovak Group, do kterého společnost Excalibur Army patří, se dočtete v následujícím rozhovoru.

36. zasedání Řídicího výboru ITI OA

19.02.2020

Dne 19. 2. 2020 se uskutečnilo 36. jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“).

Seminář k novele zákona o investičních pobídkách

31.01.2020

Dne 28. ledna jsme se zúčastnili semináře Novela investičních pobídek a podpora investic MSP. Akci pořádala Agentura CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Na akci vystoupili také odborníci z agentur CzechInvest, TAČRu.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace