Přehled článků

První online jednání ŘV ITI OA

06.04.2021

Dne 24. 3. 2021 se konalo první zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie integrované územní investice Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA) týkající se přípravy integrované strategie na období 2021-2027. Zároveň šlo o první online jednání ŘV ITI OA jako takové. Tématem jednání bylo představení Analytické části Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace na programové období 2021-2027 externím zpracovatelem ISg 21+. 

Spolupráce v rámci česko-polského projektu "Společně pro rozvoj aglomerací"

12.03.2021

Milí představitelé Olomoucké aglomerace,

jak jsme Vás již dříve informovali, tak Nositel ITI OA v roce 2020 úspěšně dokončil (ve spolupráci s ostatními projektovými partnery) realizaci česko-polského projektu „Společně pro rozvoj aglomerací“.

WEBINÁŘ: Investice v obcích a městech 2021

09.03.2021

Dne 2. března 2021 pořádala agentura CzechInvest webinář s názvem Investice v obcích a městech 2021.

Na webináři byly představeny možnosti financování investičních záměrů v roce 2021, a to především pomocí regenerace brownfieldů pro podnikatelské a nepodnikatelské využití, programu na budování a rozvoj podnikatelských parků a průmyslových zón a spolupráce veřejného a soukromého sektoru formou PPP projektů. V rámci webináře byl také představeny příklady dobré praxe z vybraných municipalit. Dále byli účastníci seznámeni se stávajícími i novými aktivitami pro municipality agentury CzehcInvest, které mohou v tomto roce využít.

Záznam z webináře najde na: https://youtu.be/58B40Pn81PM. Prezentaci najdete zde.

Projekt „Nová šance 50 plus – zkušeností o krok vpřed“

08.03.2021

Jak probíhá realizace projektů na podporu zaměstnanosti v době pandemie? Jaké mají možnosti lidé ve věku 50+ v oblasti zaměstnanosti v této nelehké době? Jak může realizace projektu pomoci podpořit psychiku v probíhající pandemii? A jaký má vlastně vliv pandemie na naši psychiku?

Přinášíme Vám informace o projektu realizovaném prostřednictvím Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace v oblasti zaměstnanosti. Jedná se o projekt „Nová šance 50+ - zkušeností o krok vpřed“, který realizuje společnost Efekt Plus s.r.o. sídlící v Olomouci. O projektu jsme informovali již dříve prostřednictvím rozhovoru s panem doktorem Antonínem Indrákem (rozhovor najdete zde). 

46. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie

05.03.2021

Dne 24. 2. 2021 se konalo 46. jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). Program jednání byl rozdělen do 7 bodů.

Zdíkův palác v Olomouci čeká oprava za 50 milionů. Arcidiecézní muzeum bude víc než rok uzavřeno.

29.01.2021

Přinášíme Vám informace o projektu Adaptace objektů NKP Olomoucký hrad s kostelem, která je zveřejněna na webu ČT24.  

Rekonstrukce památek v Olomoucké aglomeraci

29.01.2021

Sedm památek v olomoucké aglomeraci prochází díky financím z evropských fondů a naplňováním strategie Integrovaných teritoriálních investic (ITI) obnovou. „Uchování a rozvoj kulturního dědictví jsme si v naší strategii ITI vytyčili jako jednu z priorit. Díky tomu se nám podařilo v programovém období 2014–2020 získat částku 437,5 milionů korun na restaurování a opravy národních kulturních památek v regionu,“ uvedl Matouš Pelikán, náměstek primátora statutárního města Olomouce odpovědný za přípravu a realizaci programu ITI. Rekonstrukci těchto památek zachycuje od počátku až do konce časosběrné video, které pro Olomouckou aglomeraci zpracovává Studio Velehrad.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace