Přehled článků

Semináře IROP k prvním výzvám v programovém období 2021-2027

04.08.2022

v souvislosti s vyhlášením prvních výzev IROP bychom Vás chtěli informovat o seminářích pro žadatele. ŘO IROP nebude organizovat zvláštní centrální semináře pro žadatele, kteří plánují předložit žádost o podporu do výzev ŘO IROP pro ITI, ale informace ohledně těchto výzev pro ITI budou součástí seminářů k výzvám ŘO IROP pro individuální projekty. Informace o termínech seminářů budou vždy zveřejňovány u jednotlivých vyhlášených individuálních výzev na webových stránkách ( IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Výzvy 2021-2027 (mmr.cz) ), a to se zahrnutím informací o výzvách pro ITI.

57. a 13. jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie

25.07.2022

Ve dnech 11. 7. 2022 až 19. 7. 2022 se konalo 57. a 13. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace, a to prostřednictvím písemného projednání. Na 57. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti týkající se programového období 2014 – 2020 a na 13. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti období 2021 - 2027.

56. a 12. jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie

21.06.2022

Dne 15. 6. 2022 se konalo 56. a 12. zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). Na 56. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti týkající se programového období 2014 – 2020 a na 12. jednání ŘV ITI OA byly projednány záležitosti období 2021 - 2027.

11. jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie

31.05.2022

Ve dnech 16. 5. 2022 až 20. 5. 2022 se konalo 11. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA), a to 3. písemným projednáním.

Konference: Metropolitní spolupráce s ručením omezeným

26.05.2022

Téměř 150 účastníků, zástupců měst a obcí, ale i ministerstev a státních, akademických nebo neziskových organizací, se 19. května sjelo do Brna, aby debatovali o posílení ukotvení metropolitní spolupráce v České republice.

Třetí ročník konference zabývající se tematikou metropolitního rozvoje a spolupráce nesl název „Metropolitní spolupráce s ručením (ne)omezeným?!“. Cílem bylo posunout odbornou i politickou diskusi směrem k posílení metropolitní spolupráce, a to včetně legislativního ukotvení a možností finanční podpory v reflexi závazku koaliční smlouvy vlády České republiky. To vše by zaručilo lepší fungování metropolitních oblastí a jejich snazší financování, aby velké metropole a aglomerace mohly efektivně čelit novodobým výzvám.

Informace pro zaměstnavatele Olomoucké aglomerace

26.05.2022

Zaměstnavatelé v Olomoucké aglomeraci mají možnost získat zaměstnance na dotované pracovní místo prostřednictvím projektu „Nová šance 50 plus – zkušeností o krok vpřed“. Projekt je realizovaný společností Efekt plus s.r.o. Olomouc prostřednictvím ITI Olomoucké aglomerace a je zaměřený na cílovou skupinu uchazečů a zájemců o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let a řeší jeden z identifikovaných problémů Strategie Olomoucké aglomerace a to jejich zvýšenou nezaměstnanost.

Výjezdní zasedání Řídicího výboru ITI OA tentokrát v Litovli

26.05.2022

Květnové 10. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA) se konalo dalším výjezdním jednáním mimo statutární města OA. Členové řídicího výboru navštívili v rámci identifikace nových potenciálních projektů v území město Litovel.

Jednání proběhlo ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Litovel. Úvodem jednání přivítal starosta města Viktor Kohout jednotlivé členy a seznámil je s úspěšně realizovanými projekty města se zaměřením na projekty ITI OA. Byly představeny i připravované projekty města Litovle do programového období EU 2021-2027.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace