Výzvy zprostředkujícího subjektu ITI

Doporučujeme předkladatelům konzultovat své žádosti před finalizací v ISKP14+ se Zprostředkujícím subjektem ITI Olomoucké aglomerace (ZS). Zejména doporučujeme konzultovat způsobilost aktivit a dalších požadavků výzvy ZS.

V případě výzev Řídicího orgánu OP PIK a OP VVV na ITI je Zprostředkující subjekt primárním konzultačním místem.

 

Vyhlášené výzvy ZS v rámci IROP:

1. výzva - ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Upozorňujeme žadatele, že při zpracovávání žádosti je nutno pro tuto výzvu pracovat s aktuální verzí Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, vydání 1.1, platnost od 8.2.2017, více na http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-48-Zefektivneni-prezentace,-posileni-ochrany-a-rozvoje-kultur

9. výzva VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY 

10. výzva ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁJMOVÉHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

11. výzva ZVÝŠENÍ KAPACITY VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – II. 

12. výzva ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - II. 

Vyhlášené výzvy ŘO OP PIK pro ITI Olomoucké aglomerace

Aplikace, I. výzva

INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, I. výzva 

TECHNOLOGIE, I. výzva

INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT, I. výzva

POTENCIÁL, I. výzva

SLUŽBY INFRASTRUKTURY, I. výzva

NEMOVITOSTI, I. výzva

ŠKOLICÍ STŘEDISKA, I. výzva

 

Vyhlášené výzvy ŘO OP VVV pro ITI

V současné době není vyhlášena žádná výzva.

 

Ukončené výzvy:

2. výzva - VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY

3. výzva - NÁKUP VOZIDEL

4. výzva - CYKLODOPRAVA

5. výzva - PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

6. výzva - BEZPEČNOST V DOPRAVĚ

7. výzva - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

8. výzva - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

OP VVV výzva č. 2_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI

OP VVV výzva č. 2_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI 

 

Žádosti o podporu budou žadatelé vkládat do monitorovacího systému MS2014+

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) – ITI Olomoucké aglomerace IROP (hodnotí zprostředkující subjekt ITI OA): hodnoticí kritéria ITI Olomoucké aglomerace (aktualizace 24.11.2016)

ITI Olomoucké aglomerace IROP (hodnotí zprostředkující subjekt ITI OA)hodnoticí kritéria ITI Olomoucké aglomerace ze dne 8.6.2017, Infrastruktura zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace