Výzvy zprostředkujícího subjektu ITI

Doporučujeme předkladatelům konzultovat své žádosti před finalizací v ISKP14+ se Zprostředkujícím subjektem ITI Olomoucké aglomerace (ZS). Zejména doporučujeme konzultovat způsobilost aktivit a dalších požadavků výzvy ZS.

V případě výzev Řídícího orgánu OP PIK a OP VVV na ITI je Zprostředkující subjekt primárním konzultačním místem.

Vyhlášené výzvy:

1. výzva - ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Upozorňujeme žadatele, že při zpracovávání žádosti je nutno pro tuto výzvu pracovat s aktuální verzí Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, vydání 1.1, platnost od 8.2.2017, více na http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-48-Zefektivneni-prezentace,-posileni-ochrany-a-rozvoje-kultur

3. výzva - NÁKUP VOZIDEL

4. výzva - CYKLODOPRAVA

5. výzva - PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

6. výzva - BEZPEČNOST V DOPRAVĚ

7. výzva - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH
ODBORNÝCH ŠKOL​

OP VVV výzva č.  2_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-048-predaplikacni-vyzkum-pro-iti

Ukončené výzvy:

2. výzva - VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY

Žádosti o podporu budou žadatelé vkládat do monitorovacího systému MS2014+

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) – ITI Olomoucké aglomerace (hodnotí zprostředkující subjekt ITI OA): hodnoticí kritéria ITI Olomoucké aglomerace (aktualizace 24.11.2016)

 

 

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace