Výzvy zprostředkujícího subjektu ITI

Doporučujeme předkladatelům konzultovat své žádosti před finalizací v ISKP14+ se Zprostředkujícím subjektem ITI Olomoucké aglomerace (ZS). Zejména doporučujeme konzultovat způsobilost aktivit a dalších požadavků výzvy ZS.

V případě výzev Řídicího orgánu OP PIK a OP VVV na ITI je Zprostředkující subjekt primárním konzultačním místem.

 

Vyhlášené výzvy ZS v rámci IROP:

1. výzva - ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Upozorňujeme žadatele, že při zpracovávání žádosti je nutno pro tuto výzvu pracovat s aktuální verzí Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, vydání 1.1, platnost od 8.2.2017, více na http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-48-Zefektivneni-prezentace,-posileni-ochrany-a-rozvoje-kultur

9. výzva VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY 

10. výzva ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁJMOVÉHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

11. výzva ZVÝŠENÍ KAPACITY VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – II. 

 

Vyhlášené výzvy ŘO OP PIK pro ITI Olomoucké aglomerace

TECHNOLOGIE, I. výzva

INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT, I. výzva

POTENCIÁL, I. výzva

SLUŽBY INFRASTRUKTURY, I. výzva

NEMOVITOSTI, I. výzva

ŠKOLICÍ STŘEDISKA, I. výzva

 

Vyhlášené výzvy ŘO OP VVV pro ITI

DLOUHODOBÁ MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE PRO ITI, Výzva č. 2_17_049  

 

Ukončené výzvy:

2. výzva - VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY

3. výzva - NÁKUP VOZIDEL

4. výzva - CYKLODOPRAVA

5. výzva - PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

6. výzva - BEZPEČNOST V DOPRAVĚ

7. výzva - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

8. výzva - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

OP VVV výzva č. 2_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-048-predaplikacni-vyzkum-pro-iti

 

 

Žádosti o podporu budou žadatelé vkládat do monitorovacího systému MS2014+

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) – ITI Olomoucké aglomerace IROP (hodnotí zprostředkující subjekt ITI OA): hodnoticí kritéria ITI Olomoucké aglomerace (aktualizace 24.11.2016)

ITI Olomoucké aglomerace IROP (hodnotí zprostředkující subjekt ITI OA)hodnoticí kritéria ITI Olomoucké aglomerace ze dne 8.6.2017, Infrastruktura zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace