Výzvy nositele ITI

Webová aplikace ITI Olomoucké aglomerace pro příjem projektových záměrů: http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/

Průvodce pro vyplnění projektového záměru

Upozorňujeme žadatele, že vzhledem k potřebě urychlit čerpání alokovaných finančních prostředků v rámci ITI Olomoucké aglomerace může být po předkladatelích projektových záměrů požadováno stavební povolení (s nabytou právní mocí) již při podání projektového záměru do výzev nositele ITI.

Vyhlášené výzvy:

Ukončené výzvy:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace