Výzvy nositele ITI

Webová aplikace ITI Olomoucké aglomerace pro příjem projektových záměrů: http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/

Průvodce pro vyplnění projektového záměru

Upozorňujeme žadatele, že vzhledem k potřebě urychlit čerpání alokovaných finančních prostředků v rámci ITI Olomoucké aglomerace může být po předkladatelích projektových záměrů požadováno stavební povolení (s nabytou právní mocí) již při podání projektového záměru do výzev nositele ITI.

Šablona pro odstoupení od administrace projektového záměru

Šablona žádosti o změnu integrovaného projektu

Vyhlášené výzvy:

Ukončené výzvy:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace