Harmonogram výzev

Harmonogram výzev 2017 schválený Radou města Olomouce 21. 3. 2017 - aktuální verze, doplněný o již vyhlášené výzvy (viz zeleně).

Harmonogram výzev na roky 2016 a 2017 schválený Řídicím výborem ITI 31. 10. 2016

V rámci schváleného harmonogramu může dojít ke změnám.

 

 

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace