Harmonogram výzev

Harmonogram výzev 2017 a 2018 schválený Radou města Olomouce 12. 9. 2017 - aktuální verze

V rámci schváleného harmonogramu může dojít ke změnám. 

V rámci vyhlášení výzev nositele ITI v OP PIK došlo k posunu harmonogramu oproti původnímu harmonogramu z první poloviny roku 2017. Výzvy nositele ITI mohou být vyhlašovány až po vyhlášení výzev ŘO, MPO začalo vyhlašovat výzvy až na přelomu srpna a září 2017. Z tohoto důvodu došlo ke zpoždění při vyhlašování výzev nositele ITI.

 

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace