Harmonogram výzev

Změny v harmonogramu:

  • posun vyhlášení výzvy nositele ITI Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (OP VVV) - z důvodu nefunkčnosti systému ISKP14+, který nedokáže v rámci jednoho projektu pracovat s dvěma režimy veřejné podpory, dochází k posunu vyhlášení výzvy řídicího orgánu (ŘO) pravděpodobně na 15.6.2017 (výzva bude ukončena 31.10.2017). Výzva nositele ITI bude vyhlášena v návaznosti na výzvu ŘO začátkem července 2017;
  • posun vyhlášení výzev nositele ITI v OP PIK - výzvy nositele ITI mohou být vyhlašovány až po vyhlášení výzev ŘO, MPO doposud výzvy pro ITI nevyhlásilo (očekáváme, že budou vyhlášeny koncem května 2017). Z tohoto důvodu dojde ke zpoždění při vyhlašování výzev nositele cca o dva až čtyři měsíce oproti informací uvedeným ve schváleném harmonogramu.

Harmonogram výzev 2017 schválený Radou města Olomouce 21. 3. 2017 - aktuální verze, doplněný o již vyhlášené výzvy (viz zeleně).

Harmonogram výzev na roky 2016 a 2017 schválený Řídicím výborem ITI 31. 10. 2016

V rámci schváleného harmonogramu může dojít ke změnám.

 

 

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace