Aktuality

Avízo výzvy INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

16.01.2018

V návaznosti na vyhlášenou výzvu Řídicím orgánem OP PIK (zde) byla na včerejším jednání Řídicího výboru ITI projednána výzva nositele ITI zaměřená na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Výzva bude finálně schválena na Radě města Olomouce 23. 1. 2018. 

... více

Avízo výzvy ŠKOLICÍ STŘEDISKA

16.01.2018

V návaznosti na vyhlášenou výzvu Řídicím orgánem OP PIK (zde) byla na včerejším jednání Řídicího výboru ITI projednána výzva nositele ITI zaměřená na školicí střediska. Výzva bude finálně schválena na Radě města Olomouce 23. 1. 2018. 

... více

Garant

RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora statutárního města Olomouce odpovědný za přípravu programu ITI.
Tel.: 585 513 445
ladislav.snevajs@olomouc.eu

Newsletter pro veřejný sektor

Newsletter pro soukromý sektor

Postup prací

 1. 1. Vymezení území - do června 2014
 2. 2. Analýza problémů, potřeb - do června 2014
 3. 3. Sběr projektových námětůprůběžně
 4. 4. Zmapování strategií s dopadem v území OA – do července 2014
 5. 5. Průnik strategií v území do tvorby strategie
 6. 6. Stanovení vize a cílůdo srpna 2014
 7. 7. Návrh opatření k dosažení cílůdo srpna 2014
 8. 8. Mapování brownfieldů v OAdo října 2014
 9. 9. Vyhledávací studie cyklistických komunikacído červenece 2015
 10. 10. Návrh opatření a indikátorů pro jednotlivé cíle – do března 2015
 11. 11. Vytvoření fin. plánu a časového harmonogramu – do září 2015
 12. 12. Nastavení implementace strategie – do září 2015
 13. 13. Proces SEA hodnocení – do října 2015
 14. 14. Vyhlášení výzvy k předkládání projektů na integrované strategie –
            do prosince 2015
 15. 15. Schválení kompletní strategie v ZMO – prosinec 2015
 16. 16. Předložení žádosti a strategie do výzvy – únor 2016
 17. 17. Schválení žádosti a strategie řídícími orgány – do září 2016
 18. 18. Vyhlašování výzev v rámci ITI – od listopadu 2016
 19. 19. Předkládání projektových námětů – od listopadu 2016, dle výzev

Mapa aglomerace

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace