Přehled článků

Prezentace k proběhlému semináři 11.7.2017 (základní školy)

11.07.2017

Dnes dopoledne proběhl v zasedací místnosti odboru ochrany v budově NAMIRO seminář pro žadatele k 8. výzvě zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace s názvem „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol

Prezentace k proběhlému semináři 14.6.2017 (OP PIK)

14.06.2017

V sále zastupitelstva města Olomouce dnes proběhl informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Náměstek primátora, RNDr. Ladislav Šnevajs přivítal 50 účastníků semináře a seznámil je se strategií ITI Olomoucké aglomerace. Dále byla přednášejícími představena témata implementace Národní RIS3 strategie a navrhované změny OP PIK, prioritní osa 1 OP PIK (rozvoj výzkumu a vývoje) s postupem realizací výzev a výhledem do konce roku 2017, implementace prioritní osy 2 (rozvoj podnikání malých a středních firem), integrované územní investice v podmínkách OP PIK, role a postupy zprostředkujícího subjektu při hodnocení projektů a na závěr přišlo na řadu téma postupu podávání žádostí a návrhu kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií ITI OA.

Prezentace k proběhlému semináři 14.3.2017 (výzkum a vývoj)

14.03.2017

Dnes dopoledne proběhl v zasedací místnosti odboru evropských projektů v budově NAMIRO seminář pro žadatele k výzvám nositele Předaplikační výzkum a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce za přítomnosti nositele ITI a zprostředkujícího subjektu ITI. Nositel ITI seznámil žadatele s postupy administrace v rámci ITI Olomoucké aglomerace, se specifikami výzev nositele a s webovou aplikací, která slouží pro sběr projektových záměrů. Zprostředkující subjekt ITI představil způsob hodnocení projektů a další specifika postupu pro podání projektové žádosti v ISKP14+ oproti výzvám na individuální projekty.

Prezentace k proběhlému semináři 8.3.2017 (podnikání)

10.03.2017

V Clarion Congress Hotelu Olomouc proběhl pod záštitou Krajské hospodářské komory seminář k dotačním příležitostem pro podnikatele působící v Olomouckém kraji. Podnikatelé byli mj. seznámeni s novinkami v ITI Olomoucké aglomeraci, konkrétně se jednalo o Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prezentace je k dispozici zde: ITI v OP PIK

Prezentace k proběhlému semináři 6.3.2017 (cyklodoprava, bezpečnost, mateřské školy)

07.03.2017

V pondělí proběhl v sále zastupitelstva města Olomouce Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám nositele ITI Olomoucké aglomerace a zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace za účasti Centra pro regionální rozvoj pro vyhlášené výzvy, týkající se Výstavby a rekonstrukce cyklistické infrastruktury, Infrastruktury pro předškolní vzdělávání a Zvyšování bezpečnosti v dopravě.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace