Projekty s vydaným právním aktem

1.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání

 • MŠ Svatoplukova - rozšíření kapacit

(žadatel: Statutární město Olomouc)

 • Zvýšení kapacity MŠ Čechovice v Prostějově 

(žadatel: Statutární město Prostějov)

1.1.3  Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol

 • SŠZe Přerov - modernizace teoretické a odborné výuky 

(žadatel: Olomoucký kraj)

 • Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy - stavební část (Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín)

(žadatel: Olomoucký kraj)

 • Nákup CNC dřevoobráběcího centra 

(žadatel: Olomoucký kraj)

 • Modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy - Gymnázium Olomouc - Hejčín 

(žadatel: Olomoucký kraj)

 • Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy - strojní část (Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín)

(žadatel: Olomoucký kraj)

 • Pořízení techniky pro odbornou výuku s IT podporou pro SOŠL a S Šternberk 

(žadatel: Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk

1.2.1 Poradenství pro malé a střední podniky 

 • Lepší start

(žadatel: EDU institut, z.s.)

3.1.2 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury

 • Cyklodoprava ve městě Mohelnice a v místních částech Libivá a Květín

(žadatel: Město Mohelnice)

 • Holice - Nový Svět, průmyslová zóna šlechtitelů, cyklostezka

(žadatel: Statutární město Olomouc)

3.1.4 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy 

 • Revitalizace autobusového nádraží v Mohelnici 

(žadatel: Město Mohelnice)

3.1.5 Rozvoj systému a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy 

 • Dopravní řídící ústředna Olomouc

(žadatel: Statutární město Olomouc)

3.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě

 • Bezpečnost dopravy v Mohelnici - chodníky

(žadatel: Město Mohelnice)

3.1.7 Pořízení vozidel pro přepravu osob

 • Nákup modernizovaných tramvají pro MHD

(žadatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.)

 • Nízkopodlažní a bezbariérové autobusy pro MHD v Prostějově

(žadatel: FTL - First Transport Lines, a.s.)

(žadatel: Město Mohelnice)

3.3.1 Rozvoj kulturního dědictví

 • Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

(žadatel: Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci)

 •  Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci

(žadatel: Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace