Projekty s vydaným vyjádřením o souladu s integrovanou strategií

 

1.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání

 • Mateřská škola Klenovice na Hané - rozšíření o třídu pro 18 dětí

(žadatel: Obec Klenovice na Hané)

 • MŠ Svatoplukova - rozšíření kapacit

(žadatel: Statutární město Olomouc)

 • Zvýšení kapacity MŠ Čechovice v Prostějově 

(žadatel: Statutární město Prostějov)

1.1.2 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol

 • FZŠ Hálkova - přístavba odborných učeben 

(žadatel: Statutární město Olomouc)

 • Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov,  ZŠ J.A.Komenského a MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 14

(žadatel: Statutární město Přerov)

 • Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13 

(žadatel: Statutární město Přerov)

 • Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem  1 

(žadatel: Statutární město Přerov)

 • Modernizace fyzikální a chemické učebny a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Pavlovice u Přerova

(žadatel: Obec Pavlovice u Přerova)

 • Modernizace infrastruktury Základní školy Velký Újezd 

(žadatel: Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd, okres Olomouc, příspěvková organizace)

 • Modernizace odborných učeben ZŠ Mohelnice, Vodní 27

(žadatel: Město Mohelnice)

 • Modernizace odborných učeben ZŠ Určice

(žadatel: Obec Určice)

 • Modernizace učeben základní školy v Konici

(žadatel: Město Konice)

 • Modernizace Základní školy Hlubočky

(žadatel: Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace)

 • Modernizace ZŠ a MŠ Otaslavice

(žadatel: Obec Otaslavice)

 • Modernizace ZŠ Olšany u Prostějova

(žadatel: Obec Olšany u Prostějova)

 • Odborné učebny ZŠ Nezamyslice

(žadatel: Městys Nezamyslice)

 • Rekonstrukce prostor pro polytechnické vzdělávání v ZŠ Drahotuše

(žadatel: Město Hranice)

 • Rozšíření kapacity a odborné učebny ZŠ Vřesovice

(žadatel: Obec Vřesovice)

 • Rozvoj infrastruktury ZŠ a MŠ Dub nad Moravou

(žadatel: Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace)

 • Vybudování odborných učeben na ZŠ J. Železného v Prostějově

(žadatel: Statutární město Prostějov)

 • Vybudování specializovaných učeben Základní školy Uničov, U Stadionu 849

(žadatel: Základní škola Uničov, U Stadionu 849)

 • Zkvalitnění výuky na ZŠ Dolany

(žadatel: Obec Dolany)

 • Zkvalitnění výuky v základních školách Svatoplukova, Dr. Hrubého, náměstí Svobody ve Šternberku

(žadatel: Město Šternberk)

 • ZŠ Svatoplukova - dílny

(žadatel: Statutární město Olomouc)

 • ZŠ Těšetice - škola 3.tisíciletí

(žadatel: Základní škola a mateřská škola Těšetice, 783 46, příspěvková organizace)

1.1.3 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol

 • Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy - stavební část (Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín)

(žadatel: Olomoucký kraj)

 • Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy - strojní část (Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín)

(žadatel: Olomoucký kraj)

 • Modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy - Gymnázium Olomouc - Hejčín

(žadatel: Olomoucký kraj)

 • Modernizace výuky technických a přírodovědných předmětů na gymnáziu

(žadatel: Církevní gymnázium Německého řádu)

 • Nákup CNC dřevoobráběcího centra

(žadatel: Olomoucký kraj)

 • Pořízení techniky pro odbornou výuku s IT podporou pro SOŠLaS Šternberk

(žadatel: Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk)

 • SŠZE Přerov – modernizace teoretické a odborné výuky

(žadatel: Olomoucký kraj)

 • Zvýšení kvality odborné výuky na Art Econ

(žadatel: ART ECON - Střední škola, s.r.o.)

 • Zvýšení kvality odborného vzdělávání na SOU Velký Újezd

(žadatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště služeb Velký Újezd, s.r.o.)

 • Zvýšení kvality vzdělávání studentů gymnázia v klíčových kompetencích

(žadatel: Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově)

 • Zvyšování kompetencí v cizích jazycích

(žadatel: Vzdělávací středisko Hranice, s.r.o.)

1.2.1 Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce

 • Lepší start

(žadatel: EDU institut, z.s.)

2.1.1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce

výzkumných organizací s aplikační sférou

 • Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií

(žadatel: Univerzita Palackého v Olomouci)

 • Výzkum potřeby dat a informací zdravotnictví digitální doby

(žadatel: Fakultní nemocnice Olomouc)

3.1.2 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury

 • Cyklodoprava ve městě Mohelnice a v místních částech Libivá a Květín

(žadatel: Město Mohelnice)

 • Cyklostezka a chodník Velká Dlážka

(žadatel: Statutární město Přerov)

 • Holice-Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů, cyklostezka

(žadatel: Statutární město Olomouc)

3.1.3 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu

 • Modernizace tramvajové tratě 1.máje

(žadatel: Statutární město Olomouc)

3.1.4 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy

 • Dobudování přestupního terminálu Janáčkova v Prostějově

(žadatel: Statutární město Prostějov)

 • Revitalizace autobusového nádraží v Mohelnici

(žadatel: Město Mohelnice)

3.1.5 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy

 • Dopravní řídící ústředna Olomouc

(žadatel: Statutární město Olomouc)

 • Parkovací systém na Sv.Kopečku

(žadatel: Statutární město Olomouc)

3.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě

 • Bezpečnost dopravy v Mohelnici - chodníky

(žadatel: Město Mohelnice)

 • Rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníků a přechodů v Uničově

(žadatel: Město Uničov)

3.1.7 Pořízení vozidel pro přepravu osob

 • Nákup modernizovaných tramvají pro MHD

(žadatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.)

 • Nízkopodlažní a bezbariérové autobusy pro MHD v Prostějově

(žadatel: FTL - First Transport Lines, a.s.)

3.3.1 Rozvoj kulturního dědictví

 • Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, II. Etapa

(žadatel: Královská kanonie premonstrátů na Strahově)

 • Obnova kulturní památky olomoucké radnice

(žadatel: Statutární město Olomouc)

 • Obnova Národního domu v Prostějově

(žadatel: Statutární město Prostějov)

 • Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

(žadatel: Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci)

 • Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci

(žadatel: Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc)

 • ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ "Čas proměn hradního parku a podhradí"

(žadatel: Národní památkový ústav)

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace