Dlouho očekávaná výzva na dlouhodobou mezisektorovou spolupráci pro ITI byla konečně vyhlášena

12.07.2017

Řídicí orgán OP VVV, tj. MŠMT, vyhlásil včera 11.7.2017 v 10 hodin výzvu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI s termínem ukončení příjmu žádostí 15.11.2017.

Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Součástí spoluprací může být také vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště. ITI Olomoucká aglomerace má vyčleněné finanční prostředky ve výši 230, 6 mil. Kč, z toho je 85 % dotace EU tj. 196 mil. Kč. Odkaz na výzvu řídicího orgánu je zde.

MŠMT pořádá 26.7.2017 seminář pro žadatele k výzvě Dlouhodobá mezisektorová spolupráce, bližší informace jsou uvedeny zde.

V návaznosti na výzvu ŘO bude začátkem srpna vyhlášena výzva nositele ITI, která bude ukončena koncem srpna 2017. Výzva nositele ITI bude uveřejněna na této webové stránce v záložce výzvy, na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webové stránce www.dotace.eu.

S dotazy se obracejte na tematickou koordinátorku Jitku Gregorovou, tel. 731 695 498.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace