Revitalizace kaple svaté Anny má zelenou, posvětil ji řídicí výbor ITI

04.05.2017

Nízkopodlažní bezbariérové autobusy pro Prostějov, revitalizace kaple svaté Anny u olomoucké katedrály či cyklostezka, spojující Holici s Novým Světem. Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace na svém dalším jednání schvaloval nové či nově doplněné projektové záměry.

Pro Olomouc je významná zpráva o schválení projektového záměru na revitalizaci památné kaple svaté Anny. Tento sakrální objekt v manýristickém slohu, který stojí v těsném sousedství katedrály svatého Václava, napoprvé schválen nebyl, protože v projektovém záměru byly formální nedostatky. Napodruhé jej už předkladatel, tedy Metropolitní kapitula Olomouc, odstranil a projekt byl uznán. Smyslem projektu je vrátit kapli, v níž kdysi probíhaly volby olomouckých biskupů, do pravidelného provozu a otevřít ji návštěvníkům města. Architektonicky i historicky významná kaple získá mimo jiné i nový mobiliář, oltář a další součásti interiéru. Celkové způsobilé náklady na tuto revitalizaci jsou 12,7 milionu korun, z toho je 10,8 milionu korun dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Další projednávané body se týkaly například projektového záměru pořízení bezbariérových nízkopodlažních autobusů pro MHD v Prostějově s celkovými uznatelnými náklady 19,3 milionu korun a dotací 16,4 milionu nebo záměru vybudování smíšené stezky pro cyklisty a pěší z Holice na Nový Svět, a to včetně lávky přes železniční koridor. „Pro pěší a cyklisty je dnes toto spojení velmi komplikované, existuje tu jen jeden úzký silniční nadjezd a ten je natolik frekventovaný, že pro chodce a cyklisty není příliš bezpečný,“ argumentoval pro vybudování nové smíšené stezky náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Dotace budou uvolněny například také pro rozšíření Mateřské školy Klenovice, MŠ Svatoplukova v Olomouci či na rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníků v Mohelnici nebo v Uničově.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace