Jak podat žádost přes ITI?

28.03.2017

Na webových stránkách ITI Olomoucké aglomerace v záložce pro žadatele/postup pro podání žádosti přes ITI byl zveřejněn návod, kde se žadatel lehce zorientuje ve výzvách a postupech pro podání žádosti přes ITI.

Návod byl uveřejněn v 6 oblastech:

  • podnikání (OP PIK)
  • výzkum a vývoj (OP VVV)
  • zaměstnanost (OPZ)
  • infrastruktura (IROP)
  • doprava (OPD)
  • životní prostředí (OP ŽP)

Žadatelé zde naleznou souhrnné informace k harmonogramu, vyhlášeným i plánovaným výzvám řídicích orgánů pro ITI, nositele ITI i zprostředkujícího subjektu ITI. Dále jsou zde uvedeny informace k podání žádosti přes ITI v několika bodech, k plánovaným seminářům, také jsou zde zveřejněny prezentace proběhlých seminářů, aktuality a kontakty. Informace jsou průběžně aktualizovány.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace