Přehled článků

Dlouho očekávaná výzva na dlouhodobou mezisektorovou spolupráci pro ITI byla konečně vyhlášena

12.07.2017

Řídicí orgán OP VVV, tj. MŠMT, vyhlásil včera 11.7.2017 v 10 hodin výzvu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI s termínem ukončení příjmu žádostí 15.11.2017.

Prezentace k proběhlému semináři 11.7.2017 (základní školy)

11.07.2017

Dnes dopoledne proběhl v zasedací místnosti odboru ochrany v budově NAMIRO seminář pro žadatele k 8. výzvě zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace s názvem „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol

Prezentace k proběhlému semináři 14.6.2017 (OP PIK)

14.06.2017

V sále zastupitelstva města Olomouce dnes proběhl informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Náměstek primátora, RNDr. Ladislav Šnevajs přivítal 50 účastníků semináře a seznámil je se strategií ITI Olomoucké aglomerace. Dále byla přednášejícími představena témata implementace Národní RIS3 strategie a navrhované změny OP PIK, prioritní osa 1 OP PIK (rozvoj výzkumu a vývoje) s postupem realizací výzev a výhledem do konce roku 2017, implementace prioritní osy 2 (rozvoj podnikání malých a středních firem), integrované územní investice v podmínkách OP PIK, role a postupy zprostředkujícího subjektu při hodnocení projektů a na závěr přišlo na řadu téma postupu podávání žádostí a návrhu kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií ITI OA.

Navýšení alokace výzvy pro střední a vyšší odborné školy

01.06.2017

Nositel ITI (výzva č. 11) a zprostředkující subjekt ITI (výzva č. 7) navýšili alokace svých výzev pro střední a vyšší odborné školy ze 100 mil. Kč na 120 mil. Kč (dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj), v souvislosti s tímto byla také alikvotně navýšena částka státního rozpočtu pro výzvu.  

Pozvánka na informační seminář OP PIK

01.06.2017

Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve spolupráci se Zprostředkujícím subjektem ITI Olomoucké aglomerace zve na informační seminář OP PIK.

Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace podpořil už devětadvacet projektů za skoro miliardu

24.05.2017

Bezmála tři desítky konkrétních projektů na Olomoucku už jsou spjaty s prostředky z ITI Olomoucké aglomerace. „Na tyto projekty se z prostředků z operačních programů Evropské unie uvolní zhruba 932 milionů korun. Celkově může za toto plánovací období Olomoucká aglomerace uplatnit až 4,4 miliardy korun,“ zdůraznil primátor Olomouce a předseda Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace Antonín Staněk význam tohoto zdroje financí pro rozvoj regionu.

Využijte dotace pro základní školy

19.05.2017

Stavební úpravy, vybavení odborných učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, bezbariérovost a zajištění vnitřní konektivity školy, na tyto a další opatření lze získat dotaci z ITI.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace