Přehled článků

Vyhlášeny další výzvy nositele ITI OA pro podnikatele v rámci OP PIK

16.11.2017

Dne 6. 11. 2017  byly vyhlášeny další dvě výzvy nositele ITI OA k předkládání projektových záměrů v rámci programu OP PIK, a to výzva č. 21 Inovace – Inovační projekt a výzva č. 23 Potenciál.
 

Víte, že se blíží KONEC OBDOBÍ, kdy můžete čerpat některé DOTACE?

08.11.2017

Sdružení OK4Inovace vás proto zve ve spolupráci s partnery, VTP UP  a Okresní hospodářskou komorou v Olomouci na informační seminář:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ FIREMNÍHO VÝVOJE, INOVACÍ A SPOLUPRÁCE S VÝZKUMEM

Koná se v pátek 24. 11. 2017 od 9:00 hod. v Olomouci.

Změna u výzvy č. 8: Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce

29.09.2017

U výzvy č. 8 došlo ke změně, kdy byla zkrácena doba ukončení příjmů projektových záměrů, které lze nově podat do 31. 10. 2017. Důvodem k předčasnému ukončení výzvy je nízká nezaměstnanost cílové skupiny do 25 let. Aktualizovaná verze výzvy je dostupná zde.

V nových výzvách ITI je 377 milionů pro vědu a dopravu

27.09.2017

Rada města včera schválila vyhlášení nových výzev Integrované teritoriální investice (ITI) Olomoucké aglomerace. Nově bude přijímat žádost o podporu projektů týkajících se rozvoje vědecko-technických parků, inovačních center a komercializace výsledků výzkumu, stejně jako výstavby a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy a rozvoje systémů pro řízení a optimalizaci dopravy.

Aktuální harmonogram výzev na rok 2017 a 2018

13.09.2017

Řídicí výbor ITI OA na svém jedenáctém jednání 28. 8. 2017 schválil aktualizovaný ​Harmonogram výzev strategie ITI OA na rok 2017 a předběžný harmonogram výzev na 1. pololetí roku 2018.

Příležitost pro podnikatele a firmy v Olomoucké aglomeraci

07.09.2017

Integrované teritoriální investice přináší nové příležitosti pro podnikatele a firmy v Olomoucké aglomeraci! Jak již bylo avizováno, začínají se rozbíhat výzvy OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro ITI Olomouckou aglomeraci. Přichází tedy příležitost pro podnikatelský sektor, v rámci OP PIK je na podporu integrovaných projektů vyčleněno 1,2 miliardy korun. 

Základní informace o OP PIK pro ITI Olomoucké aglomerace a plánovaný harmonogram výzev naleznete v přiloženém letáčku zde.

 

Avízo výzvy TECHNOLOGIE

30.08.2017

Nositel ITI Olomoucké aglomerace vyhlásí v pátek 1. 9. 2017 výzvu na Technologie z OP PIK. Bude se jednat o krátkou kolovou výzvu s odloženým příjmem žádostí, který bude zahájen 15. 9. 2017. Výzva bude ukončena 29. 9. 2017. Pracovní skupina, kde žadatelé představí své záměry, proběhne 12. 10. 2017. Řídicí výbor, který vydá Vyjádření o ne/souladu projektového záměru s integrovanou strategií, proběhne 23. 10. 2017 a žadatelům bude do 10 pracovních dní vydáno toto Vyjádření prostřednictvím webové aplikace, kde žádost vyplňovali. Vyjádření bude rozesláno všem žadatelům v rámci jednoho Řídicího výboru ITI v jeden okamžik, o tomto budou žadatelé informování prostřednictvím emailu.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace