Přehled článků

Jak podat žádost přes ITI?

28.03.2017

Na webových stránkách ITI Olomoucké aglomerace v záložce pro žadatele/postup pro podání žádosti přes ITI byl zveřejněn návod, kde se žadatel lehce zorientuje ve výzvách a postupech pro podání žádosti přes ITI.

Nositel ITI vyhlašuje další výzvu pro zkvalitnění vzdělávací infrastruktury

22.03.2017

Dnes ve 14 hodin bude vyhlášena výzva nositele ITI, která je zaměřena na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol. Výzva je koncipována jako průběžná s alokací 100 mil. Kč a bude vyhlášena do 31.8.2017. Příjem žádostí bude taktéž zahájen dnes ve 14 hodin prostřednictvím webové aplikace: http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/. Bližší informace k výzvě jsou uvedeny v záložce výzvy/výzvy nositele ITI.

Z prostředků ITI Olomoucké aglomerace přibudou modernizované tramvaje

21.03.2017

Nové tramvaje, nové autobusy, zlepšení středního školství. Dalšími projektovými záměry se zabývalo jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace. V rámci těchto projektů mohou získat cestující v Olomouci modernizované tramvaje a v Prostějově nízkopodlažní autobusy. Řídicí výbor současně schválil vypsání další výzvy, která se týká středních a vyšších odborných škol. 

Prezentace k proběhlému semináři 14.3.2017 (výzkum a vývoj)

14.03.2017

Dnes dopoledne proběhl v zasedací místnosti odboru evropských projektů v budově NAMIRO seminář pro žadatele k výzvám nositele Předaplikační výzkum a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce za přítomnosti nositele ITI a zprostředkujícího subjektu ITI. Nositel ITI seznámil žadatele s postupy administrace v rámci ITI Olomoucké aglomerace, se specifikami výzev nositele a s webovou aplikací, která slouží pro sběr projektových záměrů. Zprostředkující subjekt ITI představil způsob hodnocení projektů a další specifika postupu pro podání projektové žádosti v ISKP14+ oproti výzvám na individuální projekty.

Prezentace k proběhlému semináři 8.3.2017 (podnikání)

10.03.2017

V Clarion Congress Hotelu Olomouc proběhl pod záštitou Krajské hospodářské komory seminář k dotačním příležitostem pro podnikatele působící v Olomouckém kraji. Podnikatelé byli mj. seznámeni s novinkami v ITI Olomoucké aglomeraci, konkrétně se jednalo o Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prezentace je k dispozici zde: ITI v OP PIK

Prezentace k proběhlému semináři 6.3.2017 (cyklodoprava, bezpečnost, mateřské školy)

07.03.2017

V pondělí proběhl v sále zastupitelstva města Olomouce Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám nositele ITI Olomoucké aglomerace a zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace za účasti Centra pro regionální rozvoj pro vyhlášené výzvy, týkající se Výstavby a rekonstrukce cyklistické infrastruktury, Infrastruktury pro předškolní vzdělávání a Zvyšování bezpečnosti v dopravě.

Nové dotační příležitosti pro podnikatele Olomouckého kraje

02.03.2017

Ve středu 8.3.2017 od 9 hodin proběhne v Clarion Congress Hotelu Olomouc**** seminář na téma: 

Nové dotační příležitosti pro podnikatele Olomouckého kraje,

kde se zájemci mimo jiné dozví aktuální informace k ITI v OP PIK.

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvám OP VVV v ITI

01.03.2017

Seminář pro žadatele k výzvám nositele ITI Olomoucké aglomerace Předaplikační výzkum a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce.

Pozvánka na seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám

22.02.2017

Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám nositele ITI Olomoucké aglomerace a zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace pro vyhlášené výzvy:

Dnes byly vyhlášeny další výzvy ITI v OPZ a OP VVV

22.02.2017

Další dvě výzvy pro předkládání integrovaných projektů dnes v deset hodin vyhlásilo Statutární město Olomouc (nositel ITI). O finanční podporu se tentokrát mohou hlásit zájemci, kteří plánují realizovat projekty v těchto opatřeních:

            Výzva č. 8: Podpora absolventů přicházejících na trh práce (OPZ)

            Výzva č. 9: Předaplikační výzkum (OP VVV)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace