Přehled článků

Aktuální harmonogram výzev na rok 2017 a 2018

13.09.2017

Řídicí výbor ITI OA na svém jedenáctém jednání 28. 8. 2017 schválil aktualizovaný ​Harmonogram výzev strategie ITI OA na rok 2017 a předběžný harmonogram výzev na 1. pololetí roku 2018.

Příležitost pro podnikatele a firmy v Olomoucké aglomeraci

07.09.2017

Integrované teritoriální investice přináší nové příležitosti pro podnikatele a firmy v Olomoucké aglomeraci! Jak již bylo avizováno, začínají se rozbíhat výzvy OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro ITI Olomouckou aglomeraci. Přichází tedy příležitost pro podnikatelský sektor, v rámci OP PIK je na podporu integrovaných projektů vyčleněno 1,2 miliardy korun. 

Základní informace o OP PIK pro ITI Olomoucké aglomerace a plánovaný harmonogram výzev naleznete v přiloženém letáčku zde.

 

Avízo výzvy TECHNOLOGIE

30.08.2017

Nositel ITI Olomoucké aglomerace vyhlásí v pátek 1. 9. 2017 výzvu na Technologie z OP PIK. Bude se jednat o krátkou kolovou výzvu s odloženým příjmem žádostí, který bude zahájen 15. 9. 2017. Výzva bude ukončena 29. 9. 2017. Pracovní skupina, kde žadatelé představí své záměry, proběhne 12. 10. 2017. Řídicí výbor, který vydá Vyjádření o ne/souladu projektového záměru s integrovanou strategií, proběhne 23. 10. 2017 a žadatelům bude do 10 pracovních dní vydáno toto Vyjádření prostřednictvím webové aplikace, kde žádost vyplňovali. Vyjádření bude rozesláno všem žadatelům v rámci jednoho Řídicího výboru ITI v jeden okamžik, o tomto budou žadatelé informování prostřednictvím emailu.

Začínají se rozbíhat výzvy OP PIK pro ITI Olomouckou aglomeraci

29.08.2017

Začátkem minulého týdne vylétla z hnízda první vlaštovka ve formě výzvy Technologie, kterou dne 22. 8. 2017 vyhlásil řídicí orgán OP PIK pro ITI Olomouckou aglomeraci. Olomoucká aglomerace je tak druhou aglomerací, která může zahájit čerpání prostředků z OP PIK. Žadatelé, znalí výzev OP PIK, však nenaleznou výzvy na stránkách agentury API, jak jsou zvyklí, ale výzvy pro ITI jsou k dispozici pouze na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v záložce Výzvy OP PIK  2017 na tomto odkazu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm. Proklikem se na ně zájemci dostanou také prostřednictvím webových stránek ITI Olomoucké aglomerace v záložce Výzvy/Výzvy zprostředkujícího subjektu.

Čerpání dotací v aglomeraci odstartovalo

28.07.2017

Nacházíme se ve čtvrtém roce plánovacího období EU 2014-2020. S velkým zpožděním se konečně rozjelo čerpání dotací ve většině operačních programů. To platí i o čerpání dotací vyčleněných pro Olomouckou aglomeraci.

Dlouho očekávaná výzva na dlouhodobou mezisektorovou spolupráci pro ITI byla konečně vyhlášena

12.07.2017

Řídicí orgán OP VVV, tj. MŠMT, vyhlásil včera 11.7.2017 v 10 hodin výzvu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI s termínem ukončení příjmu žádostí 15.11.2017.

Prezentace k proběhlému semináři 11.7.2017 (základní školy)

11.07.2017

Dnes dopoledne proběhl v zasedací místnosti odboru ochrany v budově NAMIRO seminář pro žadatele k 8. výzvě zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace s názvem „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace