Přehled článků

Pozastavení certifikace OP PIK

23.04.2018

V médiích se dne 10. 4. 2018 objevily informace o tom, že Evropská komise pozastavila Česku operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Dle aktuálních informací z MPO se očekává zastavení certifikace programu OP PIK. S ohledem na obvyklé předfinancování ze státního rozpočtu tento krok neznamená zásah do běžného chodu vyhlašování výzev (včetně výzev ITI), příjmu žádostí, jejich hodnocení, podpisu rozhodnutí schváleným projektům a jejich realizace  včetně proplácení žádostí o platbu. Proplacené prostředky však až do odvolání nebudou moci být certifikovány, a jako takové nebudou ani EK refundovány do státního rozpočtu. Proto mohou být vyhlášeny všechny avizované výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace pro programy podpory: Potenciál, Inovace – inovační projekt, Nemovitosti. Příjem projektových záměrů stále probíhá do vyhlášených výzev: Školicí střediska, Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví a Aplikace. Více informací k výzvám najdete zde

Seminář Průmysl 4.0. selským rozumem

19.04.2018

Ve středu 18. 4. 2018 proběhl informační seminář Průmysl 4.0. selským rozumem.

UPOZORŇUJEME na znovu vyhlášení výzev Nemovitosti, Inovace – Inovační projekt a Potenciál

12.04.2018

S ohledem na současnou situaci v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (https://bit.ly/2qj4VjD) se nositel ITI OA rozhodl využít stále vyhlášených výzev v OP PIK pro ITI Olomouckou aglomeraci a nad rámec schváleného harmonogramu přidat další kolo výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace.

V polovině května tak budou již podruhé vyhlášeny výzvy nositele ITI OA z OP PIK č. 36 Nemovitosti, č. 37 Inovace – Inovační projekt a 38 Potenciál. Alokace výzvy Nemovitosti je 196 mil. Kč, Inovace – Inovační projekt je 187 milionů a Potenciál 93 milionů Kč. Podmínky výzev budou stejné jako v prvním kole.

Projekt ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví.

09.04.2018

Přečtěte si článek na serveru www.novinky.cz o projektu realizovaném prostřednictvím Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví.

Projekt realizuje Univerzita Palackého v Olomouci v partnerství s Muzeem umění Olomouc a Národním památkovým ústavem. Cílem projektu je vytvořit excelentní multidisciplinární skupinu ARTECA, díky které dojde ke kvalitnímu propojení přírodovědného a humanitního – umělecko-historického bádání se zaměřením na inovativní péči o kulturní a umělecké dědictví. Více o projektu a jeho realizaci najdete zde.

Seminář Průmysl 4.0. selským rozumem

09.04.2018

Zúčastněte se s námi semináře Průmysl 4.0. selským rozumem, který se bude konat ve spolupráci Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje, Industry Cluster 4.0., partnery poradenské sítě pro podnikatele ENTERPRISE EUROPE NETWORK, Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, Regionální hospodářské komory Brno a dalších ve středu 18. dubna 2018 od 9:00 hod. v Olomouci v BEA centru Olomouc. Nebojte se nových výzev ve výrobě, pochopte Průmysl 4.0. a zadotujte si chytrou výrobu z peněz, které leží na dosah. Seminář je zdarma. Na seminář se můžete registrovat zde (do pole účastnický poplatek ve výši: napište prosím 0).

17. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace

28.03.2018

26. 3. 2018 se v 14:00 konalo 17. zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace.

Avízo výzvy Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce

13.03.2018

V pátek bude vyhlášena již druhá výzva na podporu začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce z OP Zaměstnanost. V této výzvě došlo k rozšíření cílové skupiny, cílovou skupinu tedy tvoří uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let (vč. studentů posledních ročníků SŠ a VŠ)​ a nově také ve věku 50 a více let.

Výzva je vyhlášena do začátku října 2018 a je koncipována jako průběžná, tj. z důvodu možnosti vyčerpání alokace doporučujeme podat projektový záměr, co nejdříve. 

Veškeré dotazy Vám zodpoví tematická koordinátorka Jitka Gregorová, mob. 731 695 498 email: jitka.gregorova@olomouc.eu

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace