Přehled článků

Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace podpořil už devětadvacet projektů za skoro miliardu

24.05.2017

Bezmála tři desítky konkrétních projektů na Olomoucku už jsou spjaty s prostředky z ITI Olomoucké aglomerace. „Na tyto projekty se z prostředků z operačních programů Evropské unie uvolní zhruba 932 milionů korun. Celkově může za toto plánovací období Olomoucká aglomerace uplatnit až 4,4 miliardy korun,“ zdůraznil primátor Olomouce a předseda Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace Antonín Staněk význam tohoto zdroje financí pro rozvoj regionu.

Využijte dotace pro základní školy

19.05.2017

Stavební úpravy, vybavení odborných učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, bezbariérovost a zajištění vnitřní konektivity školy, na tyto a další opatření lze získat dotaci z ITI.

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce - termín vyhlášení výzvy

12.05.2017

Řídicí orgán operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dnes uveřejnil aktualizované informace k vyhlášení výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v ITI. Termín vyhlášení výzvy řídicího orgánu byl stanoven na 15.6.2017 s termínem ukončení 31.10.2017. Výzva nositele bude vyhlášena začátkem července a ukončena koncem července 2017. 

Všechny Vaše dotazy Vám ráda zodpoví tematická koordinátorka Jitka Gregorová, tel. 731 695 498.

Posun vyhlášení výzev nositele ITI pro podnikatele

04.05.2017

Oproti informacím uvedeným ve schváleném harmonogramu dojde k posunu vyhlášení výzev nositele ITI cca o dva až čtyři měsíce. K tomuto posunu dochází z důvodu, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, jako řídicí orgán OP PIK, stále nevyhlásilo výzvy pro ITI.

Revitalizace kaple svaté Anny má zelenou, posvětil ji řídicí výbor ITI

04.05.2017

Nízkopodlažní bezbariérové autobusy pro Prostějov, revitalizace kaple svaté Anny u olomoucké katedrály či cyklostezka, spojující Holici s Novým Světem. Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace na svém dalším jednání schvaloval nové či nově doplněné projektové záměry.

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce - posun vyhlášení výzvy

02.04.2017

Informujeme žadatele o posunu vyhlášení výzvy řídicího orgánu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI. Z tohoto důvodu dojde k posunu návazné výzvy nositele ITI.

Jak podat žádost přes ITI?

28.03.2017

Na webových stránkách ITI Olomoucké aglomerace v záložce pro žadatele/postup pro podání žádosti přes ITI byl zveřejněn návod, kde se žadatel lehce zorientuje ve výzvách a postupech pro podání žádosti přes ITI.

Nositel ITI vyhlašuje další výzvu pro zkvalitnění vzdělávací infrastruktury

22.03.2017

Dnes ve 14 hodin bude vyhlášena výzva nositele ITI, která je zaměřena na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol. Výzva je koncipována jako průběžná s alokací 100 mil. Kč a bude vyhlášena do 31.8.2017. Příjem žádostí bude taktéž zahájen dnes ve 14 hodin prostřednictvím webové aplikace: http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/. Bližší informace k výzvě jsou uvedeny v záložce výzvy/výzvy nositele ITI.

Z prostředků ITI Olomoucké aglomerace přibudou modernizované tramvaje

21.03.2017

Nové tramvaje, nové autobusy, zlepšení středního školství. Dalšími projektovými záměry se zabývalo jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace. V rámci těchto projektů mohou získat cestující v Olomouci modernizované tramvaje a v Prostějově nízkopodlažní autobusy. Řídicí výbor současně schválil vypsání další výzvy, která se týká středních a vyšších odborných škol. 

Prezentace k proběhlému semináři 14.3.2017 (výzkum a vývoj)

14.03.2017

Dnes dopoledne proběhl v zasedací místnosti odboru evropských projektů v budově NAMIRO seminář pro žadatele k výzvám nositele Předaplikační výzkum a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce za přítomnosti nositele ITI a zprostředkujícího subjektu ITI. Nositel ITI seznámil žadatele s postupy administrace v rámci ITI Olomoucké aglomerace, se specifikami výzev nositele a s webovou aplikací, která slouží pro sběr projektových záměrů. Zprostředkující subjekt ITI představil způsob hodnocení projektů a další specifika postupu pro podání projektové žádosti v ISKP14+ oproti výzvám na individuální projekty.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor evropských projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace